Viittomien alkeet intensiivikurssi

Itä-Hämeen opisto


Alkaa

09.01.2021

Loppuu

10.01.2021

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

Väh. 10 t / kurssiviikonloppu


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Kielet ja kansainvälisyys

Koulutuksen kuvaus

Viittomien opiskeluun  kuuluu paljon yhdessä leikkimistä ja pelaamista luentojen kuuntelemisen sijaan. Peruskurssilla käymme läpi arkielämään liittyviä viittomia muun muassa sormiaakkoset, tervehdykset, kysymyssanat, värit, vaatteet, ruokasanasto, verbejä, eläimiä ja ennen kaikkea sellaisia viittomia, joita kurssilaiset kokevat mahdollisesti tarvitsevansa esim. työssään tai opinnoissaan.