Videotuotantolinja

Muurlan Opisto


Alkaa

01.09.2022

Loppuu

02.06.2023

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

54 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Elokuva, Media / viestintä

Koulutuksen kuvaus

Koulutus tarjoaa hyvän pohjan joko omaan kuvausharrastukseen, jatko-opiskelijaksi hakeutumiseen tai suoraan työelämään. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön harjoitusten avulla, jolloin opitaan itse tekemällä. Opiskelun aikana kuvataan lyhyempiä ja pidempiä videoprojekteja, joiden avulla opitaan käyttämään kuvauskalustoa ja tutustutaan alan yleisiin toimintatapoihin ja käytäntöihin.