Verkkoraamattulinja

Kansanlähetysopisto


Alkaa

01.09.2021

Loppuu

03.06.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

45 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Seurakuntatyö ja teologia, Sielunhoito, Teologia, Verkkokoulutus

Koulutuksen kuvaus

Verkkoraamattulinjan päätavoitteena on, että opiskelija perehtyy Raamatun sanomaan, sen historiaan ja tulkintaan. Opiskelija saa työkaluja Raamatun tekstien itsenäiseen tutkimiseen ja innostuu siitä. Opiskelija hahmottaa kristillisen maailmankuvan suhdetta ympäröivään globaaliin maailmaan ja saa työkaluja erilaisten ajankohtaisten kysymysten kohtaamiseen. Verkkoraamattulinja toteutetaan verkko-opiskeluna Kansanlähetysopiston Moodle-alustalla sekä muita etäopetuksen menetelmiä hyödyntäen. Opintoihin kuuluu lähijaksoja Kansanlähetysopistolla.