Vammaisalan ammattitutkinto

Kiteen Evankelinen Kansanopisto


Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Ammattitutkinto

Koulutusala

Sosiaaliala

Koulutuksen kuvaus

Tutkinnon suorittaneella on laaja-alainen kehitysvamma-alan osaaminen. Hän omaa valmiudet toimia yksilökeskeistä toimintatapaa noudattaen ja osaa tukea asiakkaan sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta.