Valokuvaterapeuttiset menetelmät ihmissuhdetyössä -koulutus

Perheniemen evankelinen opisto


Alkaa

02.09.2022

Loppuu

09.10.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

4 op


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Psykologia, Terveys ja hyvinvointi, Valokuva

Koulutuksen kuvaus

Valokuvaterapeuttisessa työskentelyssä käytettäviä menetelmiä ovat omakuvatyöskentely, omaelämäkerralliset valokuvat, symbolisten kuvien käyttäminen, uusien kuvien ottaminen ja niiden käyttäminen terapeuttisena välineenä sekä valokuvaterapian menetelmien yhdistäminen muihin luoviin terapiamuotoihin. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka voivat käyttää menetelmää omassa työssään nykyhetkessä tai tulevaisuudessa. Tavoitteena on kolmen viikonlopun aikana perehtyä valokuvaterapeuttisen työskentelyn keskeisiin menetelmiin itse tehden ja kokien.