Uupumuksesta voimaantumiseen

JHL-opisto


Alkaa

22.05.2024

Loppuu

23.05.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

15 h


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Kansalais- ja työelämätaidot

Koulutuksen kuvaus

Kurssin tavoitteena on tarkastella uupumuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistaa eriasteisten uupumusten merkkejä. Keskeisenä tavoitteena on syventyä niihin voimavaroihin ja keinoihin, joiden avulla uupumuksen syntymistä voi ennaltaehkäistä, selviytyä ja voimaantua.