Utvecklingspsykologi

Borgå folkakademi


Opetuskieli

Ruotsi

Koulutuksen laajuus

10 op


Koulutusmuoto

Avoin yliopisto ja korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

En översikt av individens psykologiska utveckling i ett relations- och livscykelperspektiv, med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. Åbo Akademi.