Työsuojelun peruskurssi

JHL-opisto


Alkaa

21.09.2020

Loppuu

25.09.2020

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

5 päivää


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Työsuojelukoulutus

Koulutuksen kuvaus

Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille, työsuojelutoimikuntien tai vastaavien jäsenille, työsuojeluasiamiehille sekä luottamusmiehille. Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla perehdytään työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin.