Työsuojelun peruskurssi

JHL-opisto


Alkaa

05.09.2022

Loppuu

09.09.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

39 tuntia


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Työsuojelukoulutus

Koulutuksen kuvaus

Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssi on tarkoitettu työpaikan luottamushenkilöille.