Työsuojelun jatkokurssi osa 1

JHL-opisto


Alkaa

02.05.2022

Loppuu

06.05.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

39 tuntia


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Työsuojelukoulutus

Koulutuksen kuvaus

Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuutta- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Kurssille pääsyn edellytyksenä peruskurssin käyminen tai vastaavat tiedot. Kurssi on tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille ja luottamushenkilöille.