Työnohjaajakoulutus

Muurlan Opisto


Alkaa

27.01.2022

Loppuu

12.01.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

60 op


Koulutusala

Esimieskoulutus, Henkilöstökoulutus, Johtaminen, Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Terveys ja hyvinvointi, Työhyvinvointikoulutus

Koulutuksen kuvaus

Työnohjaajakoulutus kestää noin 2 vuotta ja toteutuu moniammatillisena ryhmäprosessina. Koulutus antaa pätevyyden toimia itsenäisenä työnohjaajana yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. Prosessin tavoitteena on auttaa jokaista löytämään oma tapansa toimia työnohjaajana. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle työvälineitä työelämän haasteisiin, esim. muutoksiin, oppimiseen ja jaksamiseen sekä antaa tiedolliset, taidolliset, eettiset ja asenteelliset valmiudet työnohjaajana toimimiseen.