Työnohjaajakoulutus (60 op)

Itä-Hämeen opisto


Alkaa

22.09.2023

Loppuu

31.08.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

60 op


Koulutusmuoto

Ammattitutkinto

Koulutusala

Työhyvinvointikoulutus

Koulutuksen kuvaus

Koulutus antaa osallistujille perustiedot ja -taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä ja auttaa heitä soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omissa työorganisaatioissaan. Koulutuksessa käydään läpi keskeiset työnohjauksen kysymykset ja soveltuvuusalueet. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen oman organisaationsa tukemana sekä toimia itsenäisesti työnohjaajana.