Työelämäopintolinja TEO

Lehtimäen opisto


Alkaa

15.08.2021

Loppuu

04.06.2022


Koulutusmuoto

Erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutus

Koulutuksen kuvaus

Linjalla on mahdollisuus kokeilla työelämää laajemminkin kuin kotikunnan työ- ja päivätoiminnassa. Tavoitteena on osallistua työelämään ja saada kokemuksia/elämyksiä työstä, kartuttaa työelämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia, vahvistaa elämänhallintataitoja ja kartoittaa oman kotipaikkakunnan työmahdollisuuksia.