Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus maahanmuuttajille (Umako)

Keski-Suomen Opisto (Koskela opisto)


Alkaa

05.08.2019

Loppuu

30.06.2020

Koulutuksen laajuus

19 viikkoa


Koulutuksen kuvaus

Koulutus on tarkoitettu suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa tarvitseville aikuisille maahanmuuttajille, joille on tehty kotoutumissuunnitelma. Koulutuksessa harjoitellaan suomen kielen käyttöä erilaisissa arjen tilanteissa luokassa ja luokan ulkopuolella. Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, tehdään tutustumiskäyntejä sekä opitaan arjen tärkeitä taitoja.