Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus maahanmuuttajille (Umako)

Keski-Suomen Opisto (Koskela opisto)


Alkaa

03.08.2020

Loppuu

30.06.2021


Koulutusmuoto

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Koulutus on tarkoitettu suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa tarvitseville aikuisille maahanmuuttajille, joille on tehty kotoutumissuunnitelma. Koulutuksessa harjoitellaan suomen kielen käyttöä erilaisissa arjen tilanteissa luokassa ja luokan ulkopuolella. Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, tehdään tutustumiskäyntejä sekä opitaan arjen tärkeitä taitoja.