Terveystiede

Lahden kansanopisto (Vapaa akatemia)


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

40 viikkoa


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Ammattikorkeakouluun orientoiva koulutus, Avoimen amk:n opinnot, Avoimen yliopiston opinnot, Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Terveys ja hyvinvointi, Yliopistoon orientoiva koulutus

Koulutuksen kuvaus

Opinnot sopivat valmentavaksi koulutukseksi terveyden ja hyvinvoinnin alan korkeakouluopintoihin tähtäävälle, mutta myös täydennyskoulutukseksi jo työelämään ehtineelle. Opiskelija suorittaa terveystiedon opintojen lisäksi läheisten tieteenalojen kuten kasvatustieteen ja/tai ravitsemustieteen opintojaksoja avoimeen yliopistoon. Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erilaiset projektit sekä työssäoppimisjakso tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä. Lukuvuoden kestävä, elokuussa alkava opiskelu on päätoimista.