Teologisen peruskurssin etäpaketti

Suomen teologinen opisto


Alkaa

03.08.2020

Loppuu

29.05.2020

Koulutuksen laajuus

20 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutuksen kuvaus

Teologisen peruskurssin etäpaketilla tarkoitetaan yhden lukuvuoden (20 op) teologian monimuoto-opintoja, jotka ovat pitävät sisällään 5-6 kurssia (mm. Raamatun tutkimusta, systemaattisen teologian opintoja ja kirkkohistoriaa sekä käytännön teologian opintoja). Kolmen vuoden peräkkäiset etäpaketit (3x 20 op) muodostavat Teologisen peruskurssin opinnot (60 op).