Teologisen peruskurssin etäpaketti

Suomen teologinen opisto


Alkaa

03.08.2020

Loppuu

28.05.2021

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

20 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Teologia

Koulutuksen kuvaus

Teologisen peruskurssin etäpaketilla tarkoitetaan yhden lukuvuoden (20 op) teologian monimuoto-opintoja, jotka ovat pitävät sisällään 5-6 kurssia (mm. Raamatun tutkimusta, systemaattisen teologian opintoja ja kirkkohistoriaa sekä käytännön teologian opintoja). Kolmen vuoden peräkkäiset etäpaketit (3x 20 op) muodostavat Teologisen peruskurssin opinnot (60 op).