Teknisen työn Opistovuosi 2023-2024

Jämsän Kristillinen Kansanopisto


Alkaa

13.08.2023

Loppuu

04.05.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

53 op


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutuksen kuvaus

Opinnot sisältävät auto- ja konekorjausta, rakentamista, kiinteistönhuoltoa, puu- ja metallitöitä sekä muita erilaisia teknisiä töitä oman kiinnostuksen mukaan painottuen. Käytännön harjoitukset ja oikea työnteko syventävät opittuja asioita ja mahdollistavat yhteisöllisen työskentelyn. Yrittäjämäinen ja tavoitteellinen toiminta on opiskelun perusta. Valinnaisten opintojen avulla voit syventää teknisiin kädentaitoihin suuntautuneen linjan opintoja. Opiskelija suorittaa tulityökorttikoulutuksen (8 h) ja saa tulityökortin. Kohderyhmänä oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat nuoret.