Suomi tutuksi – linja

Pohjantähti-opisto


Alkaa

10.08.2020

Loppuu

30.06.2021

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutusala

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat luku-ja kirjoitustaidon opetusta, elämänhallintataitojen kehittämistä sekä kaksisuuntaista sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Soveltuu hitaasti suomen kielen opinnoissa eteneville. Tavoitteena on luku-ja kirjoitustaidossa kehittyminen, arkisuomen hallinta sekä ylläpito päivittäisessä kommunikoinnissa ja asioinnissa, sekä jatko polkujen selvittäminen. Opinnoissa painotetaan suomen kieltä ja kulttuuria, sekä matemaattisten perusasioiden ja yhteiskuntataitojen hallintaa. Opintoihin kuuluu myös toiminnallista käytännön harjoittelua.