Suomen kielen koulutusta maahanmuuttajille -opistovuosi

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Alkaa

15.08.2022

Loppuu

31.05.2023

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Oppivelvollisuusikäinen peruskoulun päättänyt maahanmuuttaja voi opiskella lukuvuoden mittaisessa vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksessa. Koulutus koostuu vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksen yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista. Opiskelija saa koulutuksen suorittamisessa sekä jatkosuunnitelmien laadinnassa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Koulutus on opiskelijalle maksuton.