Suomen kielen ja kulttuurin koulutus maahanmuuttajille, Pieksämäki

STEP-koulutus


Alkaa

13.09.2021

Loppuu

25.05.2022

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutusala

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Kielikoulutus aikuisille maahanmuuttajille. Tavoitteena oppia suomen kieltä jatko-opintoja ja työelämää varten sekä saada tietoa ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Opiskeltavia ainekokonaisuuksia ovat: suomen kieli ja viestintätaidot (mm. S2- ja tieto- ja viestintätekniikan opetus), työelämä- ja yhteiskuntataidot (mm. työelämätietous, kulttuuri- ja maatuntemus, yhteiskunnan peruspalvelut), ohjaus (mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, työnhakuvalmennus, jatkosuunnitelman tekeminen), toiminnalliset kielen opiskelut, työelämään tutustumisen jaksot.