Sosiaalialan linja

Pohjantähti-opisto


Alkaa

05.08.2019

Loppuu

29.05.2020

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutuksen kuvaus

Linjalla opiskellaan Lapin AMK:n sosionomikoulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Laajuus 60 op. Koulutus sisältää tiedollisten valmiuksien opetusta, käytännön työskentelyä NEET-nuorten, vammaisten ja muiden henkilöiden ohjaus- ja avustajatehtävissä ja yleisesti sosiaalialalla.