Sisustusopisto

Pohjois-Savon opisto


Alkaa

22.08.2022

Loppuu

19.05.2023

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

53 opintopistettä


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Sisustussuunnittelu

Koulutuksen kuvaus

Sisustusopistolinjalla käydään läpi sisustussuunnittelun eri osa-alueita käytännönläheisesti. Lukuvuosi rakentuu neljästä jaksosta, joissa perehdytään tarkemmin johonkin sisustussuunnittelun osa-alueeseen. Jokaisessa jaksossa eri alojen ammattilaiset pitävät intensiivikursseja omasta osaamisalastaan. Intensiivikurssien aihealueita ovat mm. valaistus, SketchUp, sisustustekstiilien suunnittelu ja sosiaalinen media. Koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavat perustiedot ja -taidot alan suunnittelutyössä toimimiseen unohtamatta alan muita työmahdollisuuksia.