Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

Turun kristillinen opisto


Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Ammattitutkinto

Koulutusala

Seurakuntatyö ja teologia

Koulutuksen kuvaus

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa: seurakuntapalvelun osaamisala ja hautauspalvelun osaamisala. Seurakuntapalvelun osaamisalan valinnut voi toimia esim. suntiona tai vahtimestarina seurakunnassa. Hautauspalvelun osaamisalan valinnut voi puolestaan toimia hautaustoimistotyöntekijänä hautauspalvelualan yrityksissä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työ- tai työelämässä oppimisen paikkaa seurakunnassa/eri seurakunnissa (seurakuntapalvelun osaamisala) tai hautaustoimistossa (hautauspalvelun osaamisala).