Samhället Finland

Kronoby folkhögskola


Alkaa

17.08.2021

Loppuu

27.05.2022

Opetuskieli

Ruotsi

Koulutuksen laajuus

35 studieveckor


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Kielet ja kansainvälisyys

Koulutuksen kuvaus

En polisförberedande utbildning som ger dig färdigheter att söka in till Polisutbildningen i Finland. Ämnen som studeras är bl.a. språk. juridik, fysisk fostran, sociologi m.m. Lämpar sig även för finskspråkiga med basfärdigheter i svenska.