Samhället Finland

Kronoby folkhögskola


Alkaa

17.08.2020

Loppuu

21.05.2021

Opetuskieli

Ruotsi


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Kielet ja kansainvälisyys

Koulutuksen kuvaus

En polisförberedande utbildning som ger dig färdigheter att söka in till Polisutbildningen i Finland. Ämnen som studeras är bl.a. språk. juridik, fysisk fostran, sociologi m.m. Lämpar sig även för finskspråkiga med basfärdigheter i svenska.