Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutuslinja (20 op)

Itä-Hämeen opisto


Alkaa

07.10.2023

Loppuu

18.08.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

20 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Psykoterapia

Koulutuksen kuvaus

Koulutus antaa osallistujille perustiedot ja taidot ratkaisukeskeisestä lyhytterapeuttisesta työskentelystä asiakas- ja potilastyössä, ohjaus- ja valmennustyössä sekä kuntoutuksessa. Se auttaa heitä soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omissa työorganisaatioissaan. Tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet pätevöityä ja toimia itsenäisesti lyhytterapeuttina ja tarvittaessa suorittaa ns. psykoterapeuttiset valmiudet (yliopistoissa järjestettävään psykoterapiakoulutukseen hakeutumista varten, mikäli täytät hakuun riittävät ammatilliset edellytykset).