Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti (60 op) -Solution Focused Art®

Itä-Hämeen opisto


Alkaa

18.08.2023

Loppuu

09.03.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

20 op + 40 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Psykologia, Psykoterapia

Koulutuksen kuvaus

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus- tai taidealan perustutkinnon suorittaneille ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Koulutukseen voi hakeutua myös sellainen henkilö, jolla on jo 20 op:n perusopinnot suoritettuna ja hän haluaa pätevöityä myös 40 op:n ammattiopintojen kautta ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi.