Psykofyysisen psykoterapian perusteet, Otavan Opisto

Otavan Opisto


Alkaa

01.10.2021

Loppuu

30.05.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 20 ov (lähiopetus, etäopetus, tuettu etäopiskelu ja itsenäinen opiskelu).


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Psykoterapia, Terveys ja hyvinvointi

Koulutuksen kuvaus

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Psykofyysistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkien terapioiden puitteissa. Tiedot tarkennetaan myöhemmin!