POVAKO (förberedande utbildning för polisstudier)

Kronoby folkhögskola


Alkaa

21.08.2023

Loppuu

31.05.2024

Opetuskieli

Ruotsi

Koulutuksen laajuus

34 studerandeveckor


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Poliisiala

Koulutuksen kuvaus

En polisförberedande utbildning som ger dig färdigheter att söka in till Polisutbildningen i Finland. Ämnen som studeras är bl.a. språk, fysisk fostran, juridik, sociologi m.m. Lämpar sig även för finskspråkiga med basfärdigheter i svenska.