Positiivinen pedagogiikka

Jyväskylän kristillinen opisto


Alkaa

28.09.2021

Loppuu

28.09.2021

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

0,25op


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Seurakuntatyö ja teologia

Koulutuksen kuvaus

Positiivista pedagogiikkaa tarkastellaan käsitteenä, johon kuuluu koulun kasvatustodellisuus, tavoitteet, arvot ja oppilaiden oppimiskokemukset. Koulutuksessa tarkastellaan erityisesti positiiviseen pedagogiikkaan liittyviä laaja-alaisia hyvinvointitaitoja, joita ovat mm. tunnetaidot, läsnäolotaidot, itsensä johtamisen taidot, ajattelutaidot, ihmissuhdetaidot. Koulutus on suunnattu koulun henkilöstölle sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaisille kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa. Hinta 150€