POHJOINEN KIRJOITTAJA -AKATEMIA

Vuolle-opisto


Alkaa

24.09.2022

Loppuu

14.05.2023

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

Opinnot koostuvat yhdeksästä (9) kahden päivän jaksosta. Tapaamiset ovat noin kerran kuukaudessa ja kokoonnumme aina viikonloppuisin (la-su). Lähiopetusta on kaikkiaan 90 oppituntia. Kokoontumiset: 24. – 25.9., 8.- 9.10., 22.- 23.10., 10. – 11.12., 14. – 15.1., 11. – 12.2., 18. – 19.3., 15. – 16.4. ja 13. – 14.5.


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Kirjallisuus ja kirjoittaminen

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on asiantuntijaluentojen, ryhmä- ja yksilömuotoisen työskentelyn, mentoroinnin ja palautteenannon myötä löytää omaa kirjoittajaääntä ja kehittyä kirjoittajana. Pohjoinen kirjoittaja-akatemia antaa valmiuksia oman käsikirjoituksen työstämiseen. Koulutus koostuu luennoista, työpajoista, mentoroinnista sekä yksilöllisistä ja yhteisistä palautteista. Koulutuksen ryhmänohjaaja luotsaa jokaista koulutukseen osallistujaa ja on tukena koko koulutuksen ajan. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Oulun kirjailijaseura ry:n kanssa.