Suomen kielen peruskurssi maahanmuuttajille

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Alkaa

15.08.2022

Loppuu

31.05.2023

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutusala

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat suomen kielen peruskurssia. Hakijan tekstien lukemisen ja tulkitsemisen sekä kirjoittamisen ja tuottamisen taidot voivat olla alle A1.1. Hakijan suullisissa vuorovaikutustilanteissa toimimisen suomen kielen lähtötaso voi olla A1.1. Hakija tarvitsee mahdollisesti myös latinalaisen kirjaimiston hallitsemisen vahvistamista sekä suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon vahvistamista. Opiskelijalla on mahdollisuus valita kansanopiston opetustarjonnasta erilaisia kielenoppimista tukevia sisältöjä.