Osaamisen vahvistamisen – linja

Pohjantähti-opisto


Alkaa

10.08.2020

Loppuu

30.06.2021

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Kansalais- ja työelämätaidot, Opiskeluvalmiudet / oma kehittyminen

Koulutuksen kuvaus

Opintolinja on suunnattu tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille, nuorille aikuisille sekä osatyökykyisille. Opiskelu on sisällöltään kuntouttavaa ja ammattilliseen suuntaan valmentavaa, sekä sivistävää. Monialaista kuntoutusta hyödyntävässä oppimis- ja toimintaympäristöissä opiskelijaa kannustetaan ja tuetaan ylläpitämään ja parantamaan monipuolisesti toimintakykyään sekä kehittämään opiskelu-ja työelämävalmiuksia. Opiskelujen perustavoitteena on oman elämän ja arjen hallinta, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä koulutus- ja urapolkujen selkiyttäminen.