Opintosetelijakso

Lehtimäen opisto


Alkaa

23.08.2021

Loppuu

15.10.2021


Koulutusmuoto

Erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutus

Koulutuksen kuvaus

Opintojen tavoitteena on elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaan tukea erityisoppijaa elämän nivelvaiheissa, luoda mahdollisuuksia tietojen ja taitojen päivittämiseen koko elämänkaaren ajan. Oppimissisällöt räätälöidään kunkin henkilön ajankohtaisten tarpeiden mukaan käyttäen hyväksi tarjolla olevia opiskeluaineita