Oikeustiede

Työväen Akatemia


Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Avoin yliopisto ja korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

TuY: Johdatus oikeustieteeseen (2 op), Hallinto-oikeus (7 op), Kansainvälinen oikeus (6 op), Rikosoikeus (8 op), Työoikeus (7 op) Valtiosääntöoikeus (7 op) ISY: Oikeussosiologia ja kriminologia (5 op), Perhe- ja jäämistöoikeus (5 op), Sosiaalioikeus (5 op)