NEPSY – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op)

Raudaskylän Kristillinen Opisto


Alkaa

03.09.2021

Loppuu

15.01.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

25 op


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Henkilöstökoulutus, Ihmissuhteet, Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Sosiaaliala, Terveys ja hyvinvointi

Koulutuksen kuvaus

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus sopii henkilölle, joka kohtaa työssään lapsia, nuoria tai aikuisia, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään (ADHD, autismin kirjo) liittyviä tuen tarpeita tai muista kuin neurologisista syistä johtuvia itsesäätelyn ja tunne-elämän häiriöitä. Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ajattelutapoja ja konkreettisia keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa arjen tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. lapsen tai nuoren käyttäytymisen haasteet, keskittymisen hankaluudet, oppimisvaikeudet tai mielenterveyden ja riippuvuuksien ongelmat.