Näyttelijäntyön koulutus – Teatteri Rajarikko

Riveria kansanopisto


Alkaa

19.08.2019

Loppuu

29.05.2020

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen sisältöjä ovat teatteri- ja elokuvatieto- ja osaaminen sekä esityksellisten ja draamallisten keinojen hallinta ja tuntemus. Lisäksi perehdytään teatteri- ja esitystekniikkaan. Opinnot (40 op) voidaan hyväksilukea korkeakouluopintoihin esim. Teak:ssa.