Näyttämölinja

Suomen Nuoriso-opisto


Alkaa

15.08.2022

Loppuu

26.05.2023

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

40 opintoviikkoa


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Taiteet ja kulttuuri, Teatteri

Koulutuksen kuvaus

Näyttämölinjan opetussuunnitelma on suunnattu näyttelijäntyöstä ja muista teatterin töistä kiinnostuneille sekä teatterialan jatko-opintoihin tähtääville opiskelijoille. Teatteriin ja taiteeseen suhtaudutaan avoimella ja tutkivalla asenteella. Taiteen tekemiselle, itsensä kehittämiselle, luovuudelle, taiteelliselle ajattelulle, keskustelulle ja oman äänen löytymiselle annetaan Näyttämölinjan toiminnassa suuri painoarvo.