Musiklinjen

Lappfjärds folkhögskola


Alkaa

21.08.2023

Loppuu

24.05.2024

Opetuskieli

Ruotsi

Koulutuksen laajuus

36 studieveckor


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Musiikki

Koulutuksen kuvaus

Att studera på musiklinjen (pop, rock, jazz) handlar om att hitta sitt eget sound och utveckla sina personliga egenskaper och förmågor inom musiken. Upplägget i utbildningen bygger på mycket praktiskt arbete och vi lägger stor vikt på ensemblespel, liveframträdanden och huvudinstrument. Du har även ämnen tillsammans med de andra utbildningarna inom musik som till exempel musikteori, gehör, branschkunskap, musikanalys och musikhistoria. Du kan söka till musiklinjen oberoende av tidigare musikbakgrund och börjar på den nivå du befinner dig. Utbildningen är heltidsstudier med 25 lektioner/v.