Muistisairaus, tunteet ja mielen hyvinvointi

Jyväskylän kristillinen opisto


Alkaa

25.10.2022

Loppuu

26.10.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

0,5 op


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Henkilöstökoulutus

Koulutuksen kuvaus

Miten elää, pitää huolta ja työskennellä muistisairaan kanssa? Miten tukea sosiaalista toimintakykyä ja kuntouttaa mielen hyvinvointia? Osallistuja tunnistaa muistisairauden eri vaiheita ja osaa soveltaa tapoja tukea muistisairaan sosiaalista toimintakykyä. Osallistuja osaa hyödyntää tavanomaisia apuvälineitä ja taideterapeuttista menetelmää vuorovaikutustilanteissa muistisairaan kanssa. Osallistumismaksu 250e.