Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutus

Keski-Suomen Opisto (Koskela opisto)


Alkaa

24.03.2020

Loppuu

25.03.2020

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

16 tuntia


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Kansalais- ja työelämätaidot

Koulutuksen kuvaus

Koulutus tarjoaa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Se rohkaisee huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä sekä vahvistaa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat vaalia ja vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterveyttä. Koulutuksessa on viisi osiota: mitä hyvä mielenterveys on, tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet ja vuorovaikutus, elämänhallinta.