Maksutonta johtamiskoulutusta vapaan sivistystyön esimies- ja johtamistyötä tekeville

Aktiivi-Instituutti


Alkaa

03.09.2020

Loppuu

03.12.2020

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Johtaminen

Koulutuksen kuvaus

Valmentava johtaminen -koulutukset Helsingissä tai Oulussa (Ilmoittaudu yhteen tai vaikka kaikkiin neljään koulutukseen) Valmentava esimiestyö ja esimiehen vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot 3.–4.9. (Hki) 10.–11.9. (Oulu). Strategia ja esimiestyö sekä muutoksen johtaminen 5.–6.10. (Hki) 1.–2.10. (Oulu). Moninaisuuden johtaminen ja kohti jaettua, osallistavaa johtajuutta 3.–4.11. (Hki) 5.–6.11. (Oulu). Valmentavan vuorovaikutusjohtamisen kehittäminen 3.12. (Hki) 2.12. (Oulu). Vinkkejä organisaation johtamisesta kohti yhteistä suuntaa, työntekijöiden innostamisesta ja neuvottelutilanteista.