Maakari 1

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Alkaa

12.08.2021

Loppuu

25.05.2022

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutusala

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille. Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja ja työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään suomalaisessa yhteiskunnassa. Opitaan suomen kielen alkeet ja perusteet (tavoitetaso A2.2–B1.1), kehitetään kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja, perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntatietoon ja saadaan tietoa työelämästä ja koulutusmahdollisuuksista Suomessa.