Luontoyhteysohjaajan koulutus

Muurlan Opisto


Alkaa

01.06.2022

Loppuu

03.10.2021

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

5 op


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Kuntoutus ja tukipalvelut, Terveys ja hyvinvointi

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa opitaan, miten ja miksi luontoympäristö kuntouttaa ja voimaannuttaa. Koulutus antaa laajat valmiudet tuntea luontoyhteyden merkityksen hyvinvoinnille. Koulutuksessa opitaan useita luontoyhteysmenetelmiä ja niiden käytännön sovelluksia. Luontoyhteysmenetelmät soveltuvat kaikenikäisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Harjoitusten avulla itsetuntemus kasvaa, hyvä olo syvenee, ryhmän yhteenkuuluvuuden tunne voimistuu ja luontoyhteys vahvistuu. Seuraava koulutus kesällä 2022.