Luontokuvan työpaja

Kiljavan opisto


Alkaa

03.06.2024

Loppuu

10.06.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

18 tuntia


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Humanistinen ja taideala, Kuvataide, Media / viestintä, Valokuva

Koulutuksen kuvaus

Valokuvauskurssi, jossa opiskellaan kuvaamaan luovalla otteella kasveja ja lähiluontoa. 3.-4.6. ma-ti ja 10.6. ma klo 9-16 (18 t) Kurssi alkaa teoriajaksolla, jossa opiskellaan esimerkkikuvien avulla kasvikuvauksessa tarvittavaa kameratekniikkaa, valon käyttöä sekä luovaa ja visuaalista ilmaisua luonnon lähikuvauksessa. Teoriajakson jälkeen siirrytään luontoon harjoittelemaan teknisiä ja visuaalisia taitoja. Kurssi päättyy palautejaksoon, jossa arvioidaan rakentavassa hengessä kurssilaisten ottamia kuvia. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle työvälineitä omaan luovaan ilmaisuun.