LINJE X – Folkhögskoleår för läropliktiga

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland


Alkaa

19.08.2021

Loppuu

25.05.2022

Opetuskieli

Ruotsi

Koulutuksen laajuus

53 sp


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Elokuva, Graafinen suunnittelu, Kansalais- ja työelämätaidot, Kielet ja kansainvälisyys, Kuvataide, Kädentaidot, Media / viestintä, Musiikki, Opiskeluvalmiudet / oma kehittyminen, Opistovuosi oppivelvollisille, Taiteet ja kulttuuri, Terveys ja hyvinvointi, Valokuva

Koulutuksen kuvaus

LINJE X är ett attraktivt alternativ för den tonåring som av olika orsaker inte hittar sin plats i gymnasium eller yrkesutbildning. Året ger den studerande möjligheten att prova på många olika kreativa ämnesområden i en inspirerande miljö under ledning av sakkunniga lärare och handledare. Utbildningen består av gemensamt innehåll (enligt en riksomfattande läroplan) samt valbara studier (inriktade studier, enligt läroanstaltens läroplan), t.ex. form&färg, film&foto, musik, IT&teknik, uteliv&teamwork