Liikunnanohjauksen peruskurssi; kevätlukukausi

Suomen Nuoriso-opisto


Alkaa

07.01.2020

Loppuu

29.05.2020


Koulutuksen kuvaus

Liikunnanohjauksen peruskurssi (LOP) on nopea tie liikunta-alalle. Se on myös intensiivinen ja perusteellinen preppaus terveys-, liikunta- ja kasvatusalan pääsykokeisiin. Kehittyminen hyvinvointi- ja liikunta-alan osaajaksi ei katso ikää, sukupuolta, eikä elämäntilannetta. Opetus painottuu sekä ryhmän että yksilön liikunnanohjaukseen, – valmentava työote toimii kantavana näkökulmana