Kuvataide

Kymenlaakson Opisto


Alkaa

17.08.2020

Loppuu

22.05.2021

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

54 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Kuvataide

Koulutuksen kuvaus

Kuvataide on ideoiden ja ajatusten kuvalliseen tai kolmiulotteiseen muotoon saattamista. Linja kestää lukuvuoden, jonka opintoihin sisältyy Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) Avoimen AMK:n visuaalisen viestinnän opintokokonaisuus (25 op). Voit myös hakea mukaan kuvataidelinjalle kevätlukukaudeksi.