Koulunkäynninohjaaja, jatkuva haku

Karstulan Evankelinen Opisto


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

150 osp. Koulutukseen on jatkuva haku.


Koulutusmuoto

Ammattitutkinto

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus

Koulutuksen kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen sekä ohjaamiseen. Hän edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän työskentelee itsenäisesti ja suunnitelmallisesti // Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla | Oppijan ja oppimisen ohjaus | Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä | Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus | Valinnainen tutkinnonosa